Pomiary elektryczne

Pomiary ochronne instalacji elektrycznej zwane potocznie pomiarami elektrycznymi to nic innego jak sprawdznie instalacji elektrycznej pod kontem bezpieczeństwa użytkowania.

Obowiazek wykonywania badań instalacji elektrycznych określa wiele przepisów prawa. Każde badanie instalacji (pomiary) zakończone są wystawieniem dokumentu (protokołu) i są podstawa do odbioru instalacji elektrycznej w przypadku nowej instalacji.

Pomiary wymagane są również w przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy jakiegokolwiek miejsca pracy. Dokument z badania instalacji elektrycznej ma swoją ważność w zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu zazwyczaj od pół roku do pięciu lat.

Do wykonania pomiarów niezbedny jest profesjonalny przyżąd pomiarowy z certyfikatem, oraz osoba posiadająca aktualne uprawnienia SEP „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru) z wpisem pozwalającym na wykonanie pomiarów elektrycznych.
W celu uzyskania większej ilości informacji i zamowienia w/w usługi prosimy o kontakt
pod nr 537 389 197