Energetyka


Z zakresu energetyki firma nasza zajmuje się bierzącą obsługą i eksploatają stacji transformatorowych 15kV/0,4kV.

Nprawą kabli energetycznych ( mufy ) i montażem głowic kablowych zarówno niskiego napięcia 400V jak i średniego napęcia 15 000V.

Montażem oświetlenia ulicznego, parkowego jak i oświetleniem placów.

Podłączaniem do złącz kablowych budynków i prowizorek budowlanych.

Dla wszytkich w/w prac posiadamy odpowiednie uprawnienia z zakresu eksploatacji jak i dozoru oraz kursy i certyfikaty.